Our Batches

Elite Batch

एलिट बॅच

 • बॅचची सुरुवात – एप्रिल
 • कोर्सचा कालावधी – २४ महिने
 • अभ्यासक्रम पूर्ण – १२महिने
 • प्रत्येक बॅच – फक्त १५ विद्यार्थी
 • अभ्यासाचा कालावधी – ८ तास (बंधनकारक)
 • डीपीपी – डेली पेपर प्रॅक्टिस
 • वीकली टेस्ट – प्रत्येक रविवारी
 • ग्रँड टेस्ट – ६ महिने
Star Batch

पार्श्‍वभूमी

 • बॅचची सुरुवात – एप्रिल
 • कोर्सचा कालावधी – २४ महिने
 • अभ्यासक्रम पूर्ण – १४ महिने (जून)
 • प्रत्येक बॅच – फक्त २५ विद्यार्थी
 • अभ्यासाचा कालावधी – ८ तास (बंधनकारक)
 • डीपीपी – डेली पेपर प्रॅक्टिस
 • वीकली टेस्ट – प्रत्येक रविवारी
 • ग्रँड टेस्ट – ३ महिने
Super Batch

पार्श्‍वभूमी

 • बॅचची सुरुवात – एप्रिल
 • कोर्सचा कालावधी – २४ महिने
 • अभ्यासक्रम पूर्ण – १४ महिने (जून)
 • प्रत्येक बॅच – फक्त २५विद्यार्थी
 • अभ्यासाचा कालावधी – ८ तास (बंधनकारक)
 • डीपीपी – डेली पेपर प्रॅक्टिस
 • वीकली टेस्ट – प्रत्येक रविवारी
 • ग्रँड टेस्ट – ३ महिने

You can find us at

EMAIL

info@kaushalyacademy.com

PHONE NUMBER

+918390190024
+919764611234

LOCATION

87, Udyog Bhavan, Near Latur Urban Bank (Main Branch), Latur

Let's get in touch